خدمات پس از فروش

گارانتی 5 ساله

گارانتی کلیه محصولات 5 ساله بوده و شروع گارانتی محصولات بعد ازنصب توسط بخش خدمات پس ازفروش خواهد بود.

نصب و راه اندازی

محصولات پلی تک توسط بخش خدمات پس از فروش شرکت کاوشکاران فيدار در محل نصب و راه اندازی می گردد.

تامین قطعات

سوالات متداول
گارانتی محصولات در صورتی معتبر است ؟
قابل ذکر است که ضمانتنامه و گارانتی محصولات شرکت پلی تک در صورتی معتبر خواهد بود که توسط بخش خدمات پس از فروش شرکت کاوشکاران فيدار نصب گردد, در غير اينصورت ضمانتنامه فاقد اعتبار می باشد.

هزينه نصب و راه اندازی بر عهده کیست ؟
هزينه نصب و راه اندازی طبقه تعرفه ی که شرکت کاوشکاران فيدار تعيين کرده است توسط مشتری پرداخت می گردد