وان تامیرا
Product Photo

وان تامیرا

اندازه ها
 170x84

       

توضیحات

ارتفاع : 54 سانتی متر

این مدل دارای دو نوع کنج چپ و کنج راست می باشد