وان نیروانا
وان نیروانا
وان نیروانا
Product Photo
وان نیروانا
وان نیروانا

وان نیروانا

اندازه ها
 170x80

       

توضیحات

ارتفاع : 54 سانتی متر

این مدل دارای دو نوع کنج چپ و کنج راست می باشد