دور دوشی کوادرا
Product Photo

دور دوشی کوادرا

اندازه ها
100x90110x90120x90130x90140x90150x90160x90

توضیحات
برای این مدل اندازه های سفارشی قابل اجرا می باشد.
طبق درخواست طرح سند بلاست بر روی شیشه انجام می شود.

جزئیات