دور دوشی رویال
Product Photo

دور دوشی رویال

اندازه ها
110x110120x120

توضیحات
برای این مدل اندازه های سفارشی قابل اجرا می باشد.
طبق درخواست طرح سند بلاست بر روی شیشه انجام می شود.

جزئیات