دور دوشی آرنا ال ایکس
Product Photo

دور دوشی آرنا ال ایکس

اندازه ها
160x70170x70160x80170x80توضیحات
برای این مدل اندازه های سفارشی قابل اجرا می باشد.
طبق درخواست طرح سند بلاست بر روی شیشه انجام می شود.

جزئیات