دور دوشی ویتا ال ایکس
دور دوشی ویتا ال ایکس
Product Photo
دور دوشی ویتا ال ایکس

دور دوشی ویتا ال ایکس

اندازه ها
80x10080x120

توضیحات

این مدل دارای دو نوع کنج چپ و کنج راست می باشد

برای این مدل اندازه های سفارشی قابل اجرا می باشد.
طبق درخواست طرح سند بلاست بر روی شیشه انجام می شود.

جزئیات