دور دوشی ویتا
دور دوشی ویتا
Product Photo
دور دوشی ویتا

دور دوشی ویتا

اندازه ها
80x8090x90100x100
توضیحات
برای این مدل اندازه های سفارشی قابل اجرا می باشد.
طبق درخواست طرح سند بلاست بر روی شیشه انجام می شود.

جزئیات