وان کلاسیک مدرن
وان کلاسیک مدرن
وان کلاسیک مدرن
Product Photo
وان کلاسیک مدرن
وان کلاسیک مدرن

وان کلاسیک مدرن

توضیحات
شيرالات و پايه وان کلاسیک وسترن به رنگ های کروم و طلایی طبقه خواسته مصرف کننده تغییر میکند

اندازه ها
180x90x57