وان کلاسیک وسترن
وان کلاسیک وسترن
وان کلاسیک وسترن
وان کلاسیک وسترن
Product Photo
وان کلاسیک وسترن
وان کلاسیک وسترن
وان کلاسیک وسترن

وان کلاسیک وسترن

توضیحات
شيرالات و پايه وان کلاسیک وسترن به رنگ های کروم و طلایی طبقه خواسته مصرف کننده تغییر میکند

اندازه ها
175x75x77