وان تالیا
وان تالیا
Product Photo
وان تالیا

وان تالیا

توضیحات
ارتفاع : 53 سانتی متر
این مدل دارای دو نوع کنج چپ و کنج راست می باشد

اندازه ها
170x100160x100150x100
جزئیات