وان ونوس
وان ونوس
Product Photo
وان ونوس

وان ونوس

توضیحات
ارتفاع : 53 سانتی متر
این مدل دارای دو نوع کنج چپ و کنج راست می باشد

اندازه ها
165x105


جزئیات